Privacy & Beleid 

Vertrouwen en betrouwbaarheid zijn van bijzonder belang voor onze gebruikers. Voor ons omvat dit ook de bescherming van persoonsgegevens, wat een van onze primaire bedrijfsprincipes is. Daarom verwerken wij persoonsgegevens op ons aanbod strikt in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen en in het bijzonder in overeenstemming met de vereisten van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: GDPR). Hieronder willen wij u informeren over de verwerking van persoonsgegevens die door ons wordt uitgevoerd in overeenstemming met deze verordening (zie art. 13 GDPR). Lees ons privacybeleid aandachtig door.

Dit privacy beleid is opgesteld om diegenen die bezorgd zijn over hoe hun ‘persoonlijk identificeerbare informatie’ (PII) online wordt gebruikt, beter van dienst te zijn. PII, zoals beschreven in de Amerikaanse privacywetgeving en informatiebeveiliging, is informatie die alleen of met andere informatie kan worden gebruikt om één persoon te identificeren, contact op te nemen of te lokaliseren, of om een persoon in context te identificeren. Lees ons privacy beleid zorgvuldig door om een duidelijk inzicht te krijgen in hoe we uw persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen, gebruiken, beschermen of anderszins behandelen in overeenstemming met onze website.

Welke persoonlijke informatie verzamelen we van de mensen die onze blog, website of app bezoeken?

We verzamelen geen informatie van bezoekers van onze site of andere details om u te helpen met uw ervaring.

Wanneer verzamelen we informatie?

We verzamelen informatie van u wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief of informatie op onze site invoert.

Hoe gebruiken we uw gegevens?

We kunnen de informatie die we van u verzamelen gebruiken wanneer u zich registreert, een aankoop doet, zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, een enquête of marketingcommunicatie beantwoordt, op de website surft of bepaalde andere sitefuncties op de volgende manieren gebruikt:

 • Om uw ervaring te personaliseren en ons in staat te stellen het type inhoud en productaanbiedingen te leveren waarin u het meest geïnteresseerd bent.
 • Om onze website te verbeteren om u beter van dienst te kunnen zijn.
 • Om ons in staat te stellen u beter van dienst te zijn bij het beantwoorden van uw verzoeken om klantenservice.
 • Om een wedstrijd, promotie, enquête of andere sitefunctie te beheren.
 • Om periodieke e-mails te verzenden met betrekking tot uw bestelling of andere producten en diensten.

Hoe beschermen we uw informatie?

We gebruiken geen kwetsbaarheid scans en / of scans volgens PCI-normen.

We bieden alleen artikelen en informatie. We vragen nooit om creditcardnummers.

We gebruiken regelmatig Malware Scanning.

Uw persoonlijke informatie bevindt zich achter beveiligde netwerken en is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal personen met speciale toegangsrechten tot dergelijke systemen, en zijn verplicht om de informatie vertrouwelijk te houden. Alle gevoelige / kredietinformatie die u verstrekt, wordt bovendien gecodeerd via Secure Socket Layer (SSL) -technologie.

We implementeren verschillende beveiligingsmaatregelen wanneer een gebruiker zijn informatie invoert, indient of opent om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te handhaven.

Alle transacties worden verwerkt via een gateway-provider en worden niet opgeslagen of verwerkt op onze servers.

Uw wettelijke rechten

In overeenstemming met de vereisten van de GDPR heeft u verschillende rechten die u tegen ons kunt doen gelden. Dit omvat het recht om bezwaar te maken tegen geselecteerde gegevensverwerking, in het bijzonder gegevensverwerking voor reclamedoeleinden. De optie om bezwaar te maken wordt gemarkeerd tijdens het afdrukproces. Als u vragen heeft over onze gegevensbeschermingsinformatie, neem dan gerust contact met ons op. Hieronder vindt u de contactgegevens.

In principe verwerken wij persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke opslag- en bewaarplichten of totdat het betreffende doel niet langer van toepassing is of wanneer verwerking niet langer nodig is.

Onder bepaalde omstandigheden heeft u rechten op grond van gegevensbeschermingswetten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen in overeenstemming met Art. 15 GDPR,
 • Recht om onjuiste gegevens te corrigeren of om correcte gegevens aan te vullen in overeenstemming met Art. 16 GDPR,
 • Recht op verwijdering van uw gegevens die door ons zijn opgeslagen in overeenstemming met Art. 17 GDPR,
 • Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met Art. 18 GDPR,
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens in overeenstemming met art. 20 GDPR.

U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens (of om een ​​van de andere rechten uit te oefenen). Een korte kennisgeving aan ons interne gegevensbeschermingskantoor is voldoende om uw rechten te doen gelden. Dit is te bereiken via e-mail op contact-us@newnoaccountcasinos.com.

Minderjarigen

De Services zijn niet bedoeld voor gebruikers jonger dan 18 jaar. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u de Services niet gebruiken en geen persoonlijke informatie aan ons verstrekken.

We behouden ons het recht voor om alle persoonlijke informatie die van u is verzameld in te zien en te verifiëren. In het geval dat we erachter komen dat een gebruiker jonger dan 18 jaar informatie heeft gedeeld, zullen we dergelijke informatie verwijderen. Als je reden hebt om aan te nemen dat een minderjarige informatie met ons heeft gedeeld, neem dan contact met ons op via contact-us@newnoaccountcasinos.com

Gebruiken we ‘cookies’?

We gebruiken geen cookies voor trackingdoeleinden.

U kunt ervoor kiezen om uw computer u te laten waarschuwen telkens wanneer een cookie wordt verzonden, of u kunt ervoor kiezen om alle cookies uit te schakelen. U doet dit via uw browserinstellingen. Aangezien de browser een beetje anders is, bekijkt u het Help-menu van uw browser om te leren hoe u uw cookies op de juiste manier kunt aanpassen.

Als u cookies uitschakelt, werken sommige functies die uw site-ervaring efficiënter maken mogelijk niet correct. Dat maakt uw site-ervaring niet efficiënter en werkt mogelijk niet correct.

Openbaarmaking door derden

We verkopen, verhandelen of anderszins uw persoonlijke identificeerbare informatie niet aan derden, tenzij we gebruikers van tevoren op de hoogte stellen. Dit omvat niet de websitehostingpartners en andere partijen die ons helpen bij het beheren van onze website, het uitvoeren van onze activiteiten of het bedienen van onze gebruikers, zolang deze partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te houden. We kunnen ook informatie vrijgeven wanneer deze geschikt is om te voldoen aan de wet, ons sitebeleid af te dwingen of de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of anderen te beschermen.

Niet-persoonlijk identificeerbare bezoekersinformatie kan echter aan andere partijen worden verstrekt voor marketing, reclame of ander gebruik.

Links van derden

Af en toe, naar eigen goeddunken, kunnen we producten of diensten van derden op onze website opnemen of aanbieden. Deze sites van derden hebben een afzonderlijk en onafhankelijk privacy beleid. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en activiteiten van deze gelinkte sites. We proberen echter de integriteit van onze site te beschermen en verwelkomen alle feedback over deze sites.

Google

De advertentie-eisen van Google kunnen worden samengevat door Google’s advertentieprincipes. Ze zijn opgezet om gebruikers een positieve ervaring te bieden. https://support.google.com/adspolicy/answer/6008942?nl=nl

We gebruiken Google AdSense-advertenties op onze website.

Google, als externe leverancier, gebruikt cookies om advertenties op onze site weer te geven. Door het gebruik van de DART-cookie kan Google advertenties weergeven aan onze gebruikers op basis van eerdere bezoeken aan onze site en andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door het privacy beleid van Google Ad en Content Network te bezoeken.

We hebben het volgende geïmplementeerd:

Wij, samen met externe leveranciers zoals Google, gebruiken first-party cookies (zoals de Google Analytics-cookies) en third-party cookies (zoals de DoubleClick-cookie) of andere identificatiegegevens van derden samen om gegevens te compileren met betrekking tot gebruikersinteracties met advertentievertoningen en andere functies van de advertentieservice die betrekking hebben op onze website:

Zich terugtrekken

Gebruikers kunnen voorkeuren instellen voor hoe Google aan u adverteert met behulp van de pagina Google Advertentie-instellingen. U kunt zich ook afmelden door naar de opt-outpagina van het Network Advertising Initiative te gaan of door de invoegtoepassing Google Analytics Opt-Out Browser te gebruiken.

California Online Privacy Protection Act

CalOPPA is de eerste staatswet in de natie die vereist dat commerciële websites en online diensten een privacy beleid publiceren. Het bereik van de wet strekt zich uit tot ver buiten Californië en vereist van elke persoon of bedrijf in de Verenigde Staten (en mogelijk de wereld) die websites exploiteert die persoonlijk identificeerbare informatie van consumenten in Californië verzamelen, om een opvallend privacy beleid op zijn website te plaatsen met precies de informatie die wordt verzameld en die personen of bedrijven waarmee het wordt gedeeld. – Zie meer op https://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf

Volgens CalOPPA gaan we akkoord met het volgende:

Gebruikers kunnen onze site anoniem bezoeken.

Zodra dit privacy beleid is gemaakt, voegen we er een link naar toe op onze startpagina of minimaal op de eerste belangrijke pagina na het betreden van onze website.

Onze link Privacy beleid bevat het woord ‘Privacy’ en is eenvoudig te vinden op de hierboven vermelde pagina.

U wordt op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen in het privacy beleid:

 • Op onze pagina Privacy beleid

Kan uw persoonlijke gegevens wijzigen:

 • Door ons te e-mailen

Hoe gaat onze site om met Do Not Track-signalen?

We respecteren Do Not Track-signalen en Do Not Track, planten cookies of gebruiken advertenties wanneer een Do Not Track (DNT) browsermechanisme aanwezig is.

Staat onze site gedragstracking van derden toe?

Het is ook belangrijk op te merken dat we gedragsregistratie door derden niet toestaan

COPPA (Children Online Privacy Protection Act)

Als het gaat om het verzamelen van persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 18 jaar, geeft de Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) ouders de controle. De Federal Trade Commission, het agentschap voor consumentenbescherming van de Verenigde Staten, handhaaft de COPPA-regel, die aangeeft wat exploitanten van websites en online diensten moeten doen om de privacy en veiligheid van kinderen online te beschermen.

We verkopen niet specifiek aan kinderen jonger dan 18 jaar oud.

Eerlijke informatiepraktijken

De Fair Information Practices Principles vormen de ruggengraat van de privacywetgeving in de Verenigde Staten en de concepten die ze bevatten, hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van gegevensbeschermingswetten over de hele wereld. Inzicht in de principes van eerlijke informatie en hoe deze moeten worden geïmplementeerd, is van cruciaal belang om te voldoen aan de verschillende privacywetten die persoonlijke informatie beschermen.

Om in overeenstemming te zijn met Fair Information Practices zullen we de volgende responsieve actie ondernemen, mocht zich een datalek voordoen:

We zullen u via e-mail op de hoogte brengen

 • Binnen 1 werkdag

We zullen de gebruikers op de hoogte brengen via in-site notificatie

 • Binnen 1 werkdag

We gaan ook akkoord met het Individueel verhaalsprincipe dat vereist dat individuen het recht hebben om afdwingbare rechten na te streven tegen gegevensverzamelaars en -verwerkers die zich niet aan de wet houden. Dit principe vereist niet alleen dat individuen afdwingbare rechten hebben tegen gegevensgebruikers, maar ook dat individuen een beroep moeten doen op rechtbanken of overheidsinstanties om niet-naleving door gegevensverwerkers te onderzoeken en / of te vervolgen.

CAN SPAM Act

De CAN-SPAM-wet is een wet die de regels voor commerciële e-mail vaststelt, eisen voor commerciële berichten vaststelt, ontvangers het recht geeft om e-mails niet meer naar hen te laten verzenden en harde straffen voor overtredingen beschrijft.

We verzamelen uw e-mailadres om:

 • Stuur informatie, reageer op vragen en / of andere verzoeken of vragen

Om in overeenstemming te zijn met CANSPAM, gaan we akkoord met het volgende:

 • Gebruik geen valse of misleidende onderwerpen of e-mailadressen.
 • Identificeer het bericht als een advertentie op een redelijke manier.
 • Vermeld het fysieke adres van ons hoofdkantoor of ons hoofdkantoor.
 • E-mailmarketingdiensten van derden controleren op naleving, indien gebruikt.
 • Honoreer opt-out / afmeldingsverzoeken snel.
 • Gebruikers toestaan zich uit te schrijven met behulp van de link onderaan elke e-mail.

Als u zich op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van toekomstige e-mails, kunt u ons e-mailen op

 • Volg de instructies onderaan elke e-mail.

en we zullen u onmiddellijk verwijderen uit Alle correspondentie.

Bijwerken:

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd herzien, naar eigen goeddunken, en de meest recente versie zal altijd op onze website worden geplaatst (zoals weergegeven in het kopje “Laatst herzien”).

Contact met ons opnemen

Als er vragen zijn over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande informatie.

Bezoek onze contactpagina.

E-mail: contact-us@newnoaccountcasinos.com

Voor professionele hulp: www.gamblersanonymous.org | www.responsiblegambling.org | www.begambleaware.org |

Copyright © 2021 | newnoaccountcasinos.com | Alle rechten voorbehouden.